Sản phẩm tiêu biểu

oneMES - Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện, ngành y

 • Hiện phần mềm đã triển khai tới nhiều bệnh...
 • Sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng, nâng...

oneRES - Giải pháp phần mềm quản lý sàn giao dịch bất động sản

 • Hiện đã được triển khai thành công tại hơn 50...
 • Bộ giải pháp phần mềm & web site cho sàn bất...

ONEFLEX - Giải pháp phần mềm nền tảng tạo và quản lý báo cáo linh động

 • Cho phép quản trị hệ thống cập nhật và thay...
 • Cho phép xây dựng động các báo cáo tổng hợp,...

oneCRM - Phần mềm quản lý bán hàng chăm sóc khách hàng

 • Quản lý mạng lưới đại lý, khách hàng (có thể...
 • Quản lý thông tin chi tiết khách hàng, đối...

Tư vấn, giám sát triển khai ERP và Đào tạo

 • Tư vấn giám sát, triển khai ERP
 • Đào tạo tư vấn CNTT

oneEMS - Phần mềm quản lý đào tạo, thời khóa biểu & thanh toán cho đào tạo đại học

 • Đưa kết quả học tập, nợ học phí, chuyên cần...
 • Quản lý tài khoản người quản lý chương trình

onePORTAL - Cổng thông tin điện tử và thương mại điện tử

 • onePORTALlà giải pháp tổng thể về cổng thông...
 • onePORTALcó đầy đủ tính năng tiêu chuẩn của...

oneHUMANWARE - Phần mềm quản lý nhân sự & tiền lương

 • Quản lý nhân sự tiền lương theo mô hình công...
 • Quản lý(thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm, lưu...

Liên hệ

    onenet.online  
    Điện thoại: 84(04)22181623  
    Hotline: 0916323163  
    Fax: 84(04)22181623  
    Email: sales@onenet.vn