Sản phẩm & Dịch vụ

ONEFLEX - Giải pháp phần mềm nền tảng tạo và quản lý báo cáo linh động

  • Cho phép quản trị hệ thống cập nhật và thay...
  • Cho phép xây dựng động các báo cáo tổng hợp,...

Liên hệ

    onenet.online  
    Điện thoại: 84(04)22181623  
    Hotline: 0916323163  
    Fax: 84(04)22181623  
    Email: sales@onenet.vn  

ONEFLEX - Giải pháp phần mềm nền tảng tạo và quản lý báo cáo linh động


 

 

Giải pháp ONEFLEX (ONENET Flexible Reporting Framework) là giải pháp tổng thể cho hệ thống tạo báo cáo nhanh và linh động được phát triển bởi Công ty ONEnet dựa trên nền công nghệ MS.NET web-base MVC.  ONEFLEX được xây dựng để đáp ứng đầy đủ tính năng như:

- Công cụ chạy trên nền tảng web (web-base) trên công nghệ mới nhất của Microsoft.

- Cho phép quản trị hệ thống cập nhật và thay đổi các biểu mẫu báo cáo động theo thời gian.

- Cho phép xây dựng động các báo cáo tổng hợp, chiết suất thông tin và đặt công thức tổng hợp số liệu từ các báo cáo đã có (tương tự một công cụ excel online thu gọn).

- Cho phép các đơn vị cấp dưới cập nhật báo cáo vào hệ thống chung của tổ chức.

- Hỗ trợ công cụ để cập nhật số liệu báo cáo qua file excel có định dạng trước.

- Vẽ biểu đồ các báo cáo bao gồm biểu đồ dây, biểu đồ cột, biểu đồ phân tích xu hướng, xây dựng màn hình làm việc (desk board) linh động, hệ thống menu có thể tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng.

- Hệ thống mở giao tiếp với các hệ thống hoặc csdl khác để cập nhật thông tin theo yêu cầu của báo cáo.

- Hệ thống được xây dựng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng

- Phân quyền chi tiết cho từng đơn vị, cá nhân theo chức năng, tổ chức và mảng dữ liệu riêng. Đồng thời, hệ thống theo dõi vết truy cập và thao tác trên hệ thống với từng quyền truy cập đã cấp. 

- Cho phép xuất dữ liệu theo file excel, pdf, máy in, email.

- Hệ thống xây dựng được tích hợp vào web, portal của tổ chức.

- Hệ thống có chức năng gửi, nhận thông báo trao đổi về việc yêu cầu hỗ trợ từ các đơn vị và trả lời từ cấp trên. 

- Hệ thống quản lý thống kế được xây dựng giải pháp phù hợp để truy cập và sử dụng trong hệ thống các đơn vị cấp dưới. Được phân quyền, cấp quyền phù hợp sao cho thông tin không được truy cập từ hệ thống bên ngoài những IP đã được định nghĩa trước.

- Chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa cấp cao nhất và các đơn vị cấp dưới cũng như các phòng ban trong trong từng cấp.

- Phân quyền người quản trị cập nhật chỉnh sửa các danh mục dùng chung của hệ thống như đơn vị, tỉnh thành, cấp báo cáo, chỉ tiêu báo cáo, danh mục đầu báo cáo.

- Hệ thống còn phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

+  Có giao diện cho các đơn vị sử dụng nhập liệu. Khi nhập thì đơn vị có hai trạng thái nhập. Sau khi gửi lên cấp trên thì không được sửa. 

+  Khi các thông tin được gửi lên cấp triên thì chỉ sự đồng ý của cấp trên, cấp dưới mới được sửa.

+  Báo cáo trên tổng công ty có link xem chi tiết ở các đơn vị

+  Hệ thống xuất được word, pdf toàn bộ thông tin báo cáo