Sản phẩm & Dịch vụ

oneOMS - Quản lý khách hàng & hợp đồng

  • Quản lý thông tin khách hàng, khách hàng tiềm...
  • Quản lý báo giá cho khách hàng

Liên hệ

    onenet.online  
    Điện thoại: 84(04)22181623  
    Hotline: 0916323163  
    Fax: 84(04)22181623  
    Email: sales@onenet.vn  

oneOMS - Quản lý khách hàng & hợp đồng


oneOMS - Quản lý khách hàng & hợp đồng (ONEnet Order Management System)
Với module này khách hàng có thể quản lý quy trình bán hàng và hợp đồng của doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả bao gồm.
•    Quản lý thông tin khách hàng, khách hàng tiềm năng
•    Quản lý báo giá cho khách hàng
•    Quản lý các yêu cầu và thông tin trao đổi với khách hàng
•    Quản lý hợp đồng và đơn hàng
•    Quản lý danh mục hàng hóa, bảng giá
•    Hệ thống báo cáo, thống kê, tổng hợp phục vụ quản lý