Sản phẩm & Dịch vụ

ONEGATE - Quản lý thủ tục hành chính một cửa

 • ONEGATE - Quản lý thủ tục hành chính một cửa WebPortal - Cơ quan nhà nước

oneMES - Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện, ngành y

 • Hiện phần mềm đã triển khai tới nhiều bệnh viện, sở ý tế và các cơ quan ngành y.
 • Sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp và triển khai sử dụng tại các...

oneRES - Giải pháp phần mềm quản lý sàn giao dịch bất động sản

 • Hiện đã được triển khai thành công tại hơn 50 khách hàng trong và ngoài nước.
 • Bộ giải pháp phần mềm & web site cho sàn bất động sản trực tuyến ONERES được...

Tư vấn, giám sát triển khai ERP và Đào tạo

 • Tư vấn giám sát, triển khai ERP
 • Đào tạo tư vấn CNTT

onePORTAL - Cổng thông tin điện tử và thương mại điện tử

 • onePORTALlà giải pháp tổng thể về cổng thông tin điện tử được phát triển bởi...
 • onePORTALcó đầy đủ tính năng tiêu chuẩn của một cổng thông tin điện tử thông tin...

Software oursourcing

 • Gia công phần mềm
 • Cho thuê nhân công