Thông tin tuyển dụng

Liên hệ

    onenet.online  
    Điện thoại: 84(04)22181623  
    Hotline: 0916323163  
    Fax: 84(04)22181623  
    Email: sales@onenet.vn  
thông tin tuyển dụng
Các vị trí tuyển dụng
TT Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn Nơi làm việc
1 Tuyển Team Leader 10/31/2016 12:00:00 AM Hà Nội
2 Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm 10/31/2016 12:00:00 AM Toàn quốc
3 Tuyển Lập trình viên .NET 10/31/2016 12:00:00 AM Hà Nội
4 Tuyển Nhân viên kinh doanh 8/30/2015 12:00:00 AM Toàn quốc
5 Tuyển Nhân viên triển khai 10/31/2016 12:00:00 AM Toàn quốc
6 Tuyển Lập trình viên .NET 8/31/2015 12:00:00 AM Hà Nội
7 Tuyển Lập trình viên JAVA 8/30/2015 12:00:00 AM Hà Nội
8 Tuyển gấp Lập trình viên và Team leader 2/28/2014 12:00:00 AM Hà nội
9 Tuyển dụng lập trình viên, đội trưởng lập trình Java 8/22/2015 12:00:00 AM Hà Nội
10 Tuyển dụng gấp lập trình C++/C#/ NET Hà Nội